PR och marknadsföring

Vi på Z-PRoduction har varit med tillräckligt länge för att kalla oss veteraner. Vår kundlista är lång och den sträcker sig över 30 år bakåt i tiden.

Du är i trygga händer

Vi vet att vår erfarenhet är en tillgång och att framgång inom reklam och marknadskommunikation ofta handlar om att arbeta effektivt för att nå ett bestämt mål med så lite resurser som möjligt. Att göra rätt saker, i rätt ordning och i rätt tid med hög kvalitet och med rätt resurser.

Reklam och PR

Reklam, PR och affärsutveckling utgör grunden i vår verksamhet. Vi planerar, kreerar och producerar allt från korta raka uppdrag till totalkampanjer med alla ingredienser i mediemixen. Det innebär i praktiken layout, original, illustrationer, produktblad, foldrar, broschyrer, kataloger, annonser, direktreklam, banners, nyhetsbrev, pressreleaser, årsredovisningar, varumärken och logotyper.

Uppdragsjournalistik

Vi producerar även kund- och företagstidningar (från idé till färdig produkt) och vi kan därutöver erbjuda kvalificerad redaktionell service i form av artiklar, reportage, fotografi och intervjuer. Beroende på storleken på uppdragen sköts detta antingen inhouse eller via ett nätverk av frilansare.

Kontakt

Du når oss enklast på telefon och mail här nedanför.